nhà > Về chúng tôi >Thị trường sản xuất và dịch vụ

Thị trường sản xuất và dịch vụ

Thị trường sản xuất

Sản phẩm của chúng tôi được đón nhận trong và ngoài nước, và có hàng trăm khách hàng lớn và thương hiệu mà chúng tôi hợp tác. Vui lòng kiểm tra hình ảnh đính kèm để biết chi tiết.


Dịch vụ của chúng tôi

chúng tôi có một hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ đánh giá nhà cung cấp, kiểm soát chất lượng đầu vào, kiểm tra quá trình, kiểm tra thành phẩm để kiểm soát chất lượng đầu ra.